RJ Topp Orangutan
RJ Topp Vannplanter
RJ Topp U-bein 3
RJ Topp Tempel 3
RJ Topp Sjakal 3
RJ Jakarta kuntgalleri 3
2020-08-19 RJ Jakt

Jakttilbud til ferske jegere

Norges Jeger- og Fiskerforbund tilbyr i år 450 introjakter. Erfarne instruktører stiller opp for å bidra til de gode jaktopplevelsene for ferske jegere over hele landet.

Hvert år utdannes det et sted mellom 10.-12.000 nye jegere. Etter bestått jegerprøvekurs er det i prinsippet bare å løse jegeravgiften, kjøpe seg et jaktkort og så dra på jakt. Dessverre er det nok ikke så enkelt for alle. Det viser seg at det kun er rundt halvparten av de ferske jegerne som kommer seg ut på jakt. Mye av årsaken ligger i en følelse av at terskelen mellom den teoretiske eksamenen og det å faktisk ta med seg et våpen ut på jakt, blir for høy. Det ønsker Norges Jeger-og Fiskerforbund å gjøre noe med. Derfor har vi etablert tilbudet med introjakter i alle landets fylker, der den ferske jegeren kan få prøve seg under kyndig instruksjon i trygge omgivelser. 

Et utrolig rikt tilbud
Norge er et fantastisk jaktland, med et mangfoldig tilbud til den som ønsker å jakte. Det speiler seg også i lista over introjakter som NJFF kan tilby. Her finner du alle typer jakt til den som ønsker å prøve seg, fra duejakt på jorder i urbane strøk, til rypejakt og villreinjakt i høyfjellet, elgjakt i de dype skoger, hjortejakt på Vestlandet, og mye mer.
Sjekk ut tilbudet av introjakter 2020 på www.introjakt.no 

Høykvalitets jaktopplevelser
Det er gjennomgående høy kvalitet på de introjaktene som tilbys. De foregår i godt jakttterreng, og instruktørene er erfarne jegere. Vi vet at våre lokalforeninger legger mye arbeid i å sikre at jaktopplevelsen skal bli best mulig for den ferske jegeren.  
Miljødirektoratet og Kulturdepartementet har gitt tilskudd til å arrangere introjaktene, noe som sikrer kvalitet på innholdet og et fornuftig prisleie for deltagerne. Dette er viktig da mange av deltagerne er unge jegere.

Korona
Både deltagere og instruktører skal være trygge under introjaktene med tanke på koronasmitte. Vi følger slavisk helsemyndighetenes råd om en meters avstand, vasking av felles flater med antibac, og oppfordrer til bruk av eget utstyr under jakta mm. Jakt foregår i de deler av naturen der vi ikke trenger å påregne ansamlinger av folk. Vi har maks tre deltagere per instruktør, slik at gruppene blir små og oversiktlige å håndtere. Alle skal føle seg trygge under våre introjakter.  

Tips en venn